Stefan Fält

Stefan Fält

Stefan jobber primært i butikken, og har også ansvaret for bildeproduksjon i butikken. Spørsmål rundt bilder kan Stefan svare på.