Andre

Morten Wessel Nybrott

Morten Wessel Nybrott

Morten kan også alle systemer uavhengig område, og er ansvarlig for nettbutikken herunder også gavekort, komplettkunder etc..

Bjørge Bråthen

Bjørge Bråthen

Bjørge er driftsansvarlig hos Foto.no. Han har i tillegg vår økonomi-ansvarlig for tiden og har kontakt med regnskapsbyråer og leverandører. Bjørge kan kontaktes vedrørende daglig drift i tillegg til Roar.

Andreas Helgesen

Andreas er logistikk, telefoni-ansvarlig og innkjøper hos oss. Har kontakt med leverandører og transportører som Bring og Posten.

Otto Motzke

Otto er markedskoordinator og vil også være en som svarer på telefon hvis Frode er opptatt. Han kan de fleste systemer hos oss.