Ansatte i butikken

Espen Espevalen

Espen Espevalen

Espen jobber som deltid i butikk, og kommer fra Nikon Norge. Han har god generell kunnskap om kamera, og spesielt på Nikon. Jobber også med vareflyt.

Siamak Pakzamir

Siamak jobber i butikken vår og det er fint om man tar beskjed ved kontakt.

Tore Utheim

Tore Utheim

Tore jobber i butikken som vikar/lørdagsvikar. Ta beskjed om noen ønsker å snakke med Tore.

Stefan Fält

Stefan Fält

Stefan jobber primært i butikken, og har også ansvaret for bildeproduksjon i butikken. Spørsmål rundt bilder kan Stefan svare på.

Gabriel Malka

Gabriel er butikkansvarlig og er å finne i vår butikk. Ta beskjed hvis noen ønsker å snakke med Gabriel.